Zpravodajství

Plán rozvoje sportu v obci Stará Ves nad Ondřejnicí

Publikováno: 2.10.2019

Vážení spoluobčané – příznivci sportu.

Na základě zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů, je v § 6a, odst. 2 Zákona o podpoře sportu určena povinnost obcí zpracovávat v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťovat realizaci takového plánu. V této věci se samospráva obce rozhodla požádat o pomoc všechny občany Staré Vsi n. O., kteří jsou v závěru konečnými uživateli sportovní infrastruktury obce. Proto prosíme o pomoc a Váš názor na sportovní prostředí obce, abychom mohli správně a s ohledem na obyvatele Staré Vsi n. O. vybudovat v budoucnu účelnou sportovní infrastrukturu odpovídající Vašim potřebám. Není lepšího soudce pro hodnocení těchto podmínek vytvořených obcí, než samotní obyvatelé.

Vaše anonymní odpovědi budou vyhodnoceny a na podkladě těchto odpovědí a dalších šetření bude vytvořena studie, sloužící jako podklad pro vytvoření koncepce rozvoje sportu v naší obci. Toto empirické šetření již proběhlo zejména na ZŠ Stará Ves n. O. a má přibližně 300 respondentů, avšak vždy je možnost zkvalitnění takovéto studie - a to můžete učinit právě nyní v 5 minutách svého času. E-formulář můžete vyplnit online, tištěná forma dotazníku je k dispozici na obecním úřadu, kde je rovněž zajištěn sběr dat.

Chcete se podílet na tvorbě sportovního plánu obce? Nyní máte možnost! Děkujeme Vám za Váš čas a pomoc.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

E-dotazník


Zpět na aktuality