Zpravodajství

Informace z krizového štábu MS kraje

Publikováno: 26.3.2020

Informace z krizového štábu MS kraje (zkrácená verze)

* KŠ MSK apeluje na občany, aby pokud možno, v zájmu jejich zdraví, nenavštěvovali své rodiče a prarodiče, kteří spadají do ohrožené skupiny obyvatel a komunikovali s nimi jinak než osobně;

* KŠ MSK konstatuje, že není možno v současné době vyhovět žádostem starostů o poskytování informací ohledně nakažených pacientů vzhledem k zákazu poskytování informací Hlavní hygieničkou ČR;

 

Sdělování osobních údajů o nakažených osobách koronavirem COVID-19

Kraj není v pozici správce osobních údajů nakažených osob dle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení, jelikož je pouze příjemcem těchto údajů (čl. 4 odst. 9 obecného nařízení) a není oprávněn určovat účely a prostředky dalšího zpracování těchto údajů, např. sdělení dalším osobám.

Správcem zmíněných osobních údajů je tedy krajská hygienická stanice. Při zpracování osobních údajů se samozřejmě na hygienickou stanici vztahují veškeré platné právní předpisy včetně obecného nařízení.

Jakékoliv sdělování osobních údajů lidí nakažených koronavirem COVID-19 je velmi rizikovým zpracováním a mohlo by znamenat významný zásah do jejich soukromí, který nelze opřít o žádný adekvátní právní důvod.

Dle pokynu Hlavního hygienika ČR je navíc pravomoc k veškeré komunikaci s obcemi (resp. jejich starosty) ohledně osob nakažených koronavirem COVID-19 svěřuje výhradně do rukou ředitelů krajských hygienických stanic (příp. jimi pověřených zástupců). Dle výše uvedeného pokynu navíc nesmí být sděleny starostům obcí kromě počtu nakažených osob v dané obci žádné osobní údaje těchto lidí.

S ohledem na výše uvedené tak není možné sdělování jakýchkoliv osobních údajů obcím ani jejich starostům o lidech nakažených koronavirem COVID-19, ani ze strany kraje (či jeho hejtmana) a ani ze strany krajských hygienických stanic


Zpět na aktuality