Zpravodajství

Informace o zahájení stavby - Oprava povrchu silnice III/4787 a III/4804 Stará Ves n. O. - Košatka

Publikováno: 14.7.2020

V termínu 20. 7. 2020 bude zahájena oprava povrchu na silnici III/4787 v úseku křižovatky se silnicí I/58 a křižovatkou s MK ul. K Pálenici a dále pak silnice III/4804 v úseku křižovatky se silnicí III/4787 a křižovatkou s MK ul. Na Vrbanisku, s vynecháním již opraveného úseku v aleji.

V rámci stavby bude provedena oprava povrchu komunikace technologií recyklace za studena s následnou pokládkou dvou asfaltových vrstev.

Výše popsané práce budou prováděny za úplné uzavírky silničního provozu, vyjma zajištění průjezdu obyvatel, bydlících podél dotčené komunikace.

Objízdná trasa: silnice III/4787 ul. Petřvaldská, III/48615 ul. Zámecká přes Starou Ves n. O., silnice I/58 směr Petřvald, silnice III/4806, III/4805 přes Petřvald, Petřvaldík a zpět.

Zhotovitel bude usilovat o to, aby úsek od křižovatky se silnicí I/58 a křižovatkou s MK ul. K Pálenici byl dokončen a následně zprovozněn cca do 10. 8. 2020, další úsek pak do cca 20. 8. 2020. Termín ukončení oprav dle SOD je k 30. 8. 2020. Ukončení oprav bude samozřejmě záviset na vývoji klimatických podmínek a technologickém postupu prací. 

Stavební práce bude provádět odborná firma COLAS CZ, Sládkova 14, 702 00 Ostrava.

Soubory ke stažení:


Zpět na aktuality