Zpravodajství

9.kolo MSL 2019 Stará Ves nad Ondřejnicí a soutěž o Pohár obce -10.srpna 2018

V sobotu 10. srpna v dopoledních hodinách panoval v okolí hřiště nad "Sokolkou" čilý ruch. Postupně dojížděla hasičská auta se soutěžícími družstvy ze širokého okolí. Jejich počet najdete na seznamech mezi fotografiemi. A bylo jich hodně, o čemž svědčí popularita Moravskoslezské ligy v požárním sportu, jejiž 9. kolo pořádal místní hasičský sbor. V požárním útoku se soutěžilo taky o Pohár obce a ceny nejlepším předával starosta Ing. Dalibor Dvořák. Nádherné dopoledne i odpoledne pro příznivce hasičského sportu vyšlo perfektně co do počasí i výsledků, kde získali úspěšné umístění jak staroveské ženy i muži.

13.8.2019


Zpět