Zpravodajství

Den Renesance 14. září 2019

V sobotu 14. září od 14 do 21 hod probíhal v prostorách zámku i před zámkem pestrý program s charakteristickým názvem Den Renesance. Na nádvoří zámku postupně vítal zájemce k prohlídce jeho majitel Ctibor Syrakovský z Pěrkova. Dobové kroje a seznámení s renesanční dobou bylo jedním ze zastavení v komnatách zámku. Soubor Calata a jeho renesanční melodie se zpěvy zaujal návštěvníky tak, že si dokonce vyzkoušeli dobové tance. Jak se v těchto dávných dobách vařilo a jedlo předvedl kuchař se svou kuchtičkou. A vše bylo nabídnuto k ochutnání. V podkroví zámku se odehrála scénka o kostelníku Josífkovi a jeho milé z Košatky. Folklorní soubor Ondřejnica nastudoval renesanční tance a návštěvníci si je společně zatančili. V přízemí zámku předvedli zbrojnoši, čím se kdysi válčilo. Další program probíhal před zámkem. Dobový kolotoč vozil děti, které potom s instruktory kreslily a modelovaly staroveský zámek. Nechyběl ani kolovrátek a ukázky spřádání vlny. V zámeckém parku se střílelo z luku. Závěr dne patřil souboru Keltik a jeho ohňové show.

19.9.2019


Zpět