Zpravodajství

Školní rok 2020-2021 na Základní škole

Prohlédněte si převzaté fotografie z webových stránek Základní školy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Jsou na nich prvňáčci, jak přišli poprvé do školy a jak byli přivítání. Také fotografie se žáky vyšších tříd po nástupu do nového školního roku.

7.9.2020


Zpět