Zpravodajství

Otevření mostu silnice I/58 Stará Ves nad Ondřejnicí dne 30.10.2020

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí se od pátku bude jezdit po opravovaném mostě Poslední říjnový týden patří dokončování letošní fáze oprav na rekonstruovaném mostě silnice I/58. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí posledně došlo k položení vozovkových vrstev, aktuálně firma doplňuje zbývající příslušenství (betonová a beraněná svodidla, krajnice atd.). Jednotlivé skupiny pracovních týmů finišují důležité činnosti tak, aby mohl být most zprovozněn zítra čili v pátek 30. 10. První auta minou objízdné mostní provizorium ve večerních hodinách, kdy předpokládáme zahájení obousměrného provozu přímo po opravovaném mostě. Bezpečný průjezd stavbou bude probíhat v režimu pruhů 1+1 maximální povolenou rychlostí 30 km/h. Projekt za cca 46,7 milionu Kč bez DPH postupuje podle harmonogramu, po obnovení stavební sezóny se vrátí stavební ruch a definitivní ukončení rekonstrukce předpokládáme na jaře 2021.

29.10.2020


Zpět