Zpravodajství

RAKOVÁ - STARÁ VES n.O. vánoční zvyky, obyčeje,písně a tance

Předvánoční pásmo starých zvyků, obyčejů, písní a tanců, setkání žáků a učitelů základních škol obcí Raková a Staré Vsi nad Ondřejnicí. V pátek 14.prosince byla budova základní školy ve slovenské Rakové naplněna žáky obou škol, které ve tvořivých dílnách spolupracovaly na výrobě vánočních ozdob. Taky se diskutovalo a sportovalo. Ve stejný den děti každé školy vystoupily v dvou koncertech s nastudovaným hodinovým programem v místním kulturním domě. Dopolední vystoupení bylo určeno mládeži a odpolední dospělé veřejnosti. " PŘES PŘÁTELSTVÍ K HLUBŠÍMU POZNÁNÍ ", tak se i dnes naplòuje heslo programu přeshraniční spolupráce INTERREG III A.

16.12.2007


Zpět