Zpravodajství

Výročí založení ZO ČSCH Stará Ves nad Ondřejnicí

Dne 23. srpna 2008 se konala ve staroveské hasičárně oslava výročí 40. let od založení naší základní organizace. Pozvání byli nejen bývalí členové, ale také zástupci obce a družební organizace Raková (SR).

13.9.2008


Zpět