Zpravodajství

Protipovodòová opatření na Ondřejnici

Započaly přípravné práce - kácení náletových dřevin a chystání technického zázemí na březích řeky Ondřejnice. Práce by měly být ukončeny do konce příštího roku. Investorem je Povodí Odry. Snímky zachycují začátek těchto prací v okolí mostu u Neuvirtů.

16.7.2009


Zpět