Zpravodajství

Oprava zámecké věže

Nutná zvláště po loòské živelní události - kroupách, které narušily povrch sgrafitové výzdoby. Probíhá pod dohledem Památkového ústavu v Ostravě, práce prováději "staří známí" restaurátoři z Prahy pod vedením M. Ressela a potrvají asi 3 týdny. Snímky ze stavby lešení.

17.7.2009


Zpět