Zpravodajství

Protipovodòová opatření na Ondřejnici - 2

Práce na čištění koryta řeky Ondřejnice pokračují. Snímky zachycují provedené práce v okolí mostku u Stabravů a na horním konci U Splavu, kde se pilně pracuje. Tam bylo nutné vytvořit sjezd do koryta řeky pro dovoz kamene a další strojové práce.

10.8.2009


Zpět