Zpravodajství

Další krok k rozvoji mezinárodní spolupráce

Ve středu 9. 12. 2009 podepsal starosta obce Ing. Dalibor Dvořák spolu s partnerem z polské strany - wójtem Wojciechem Zuziakem - deklaraci o navázání vzájemné spolupráce mezi Starou Vsí a polskou územně správní jednotkou s názvem Gmina Lipowa (pojem gmina je něco jako malý okres) . Tím se otevírají další možnosti posílení příhraniční spolupráce a zapojení do grantových výzev regionálního operačního programu v rámci fondů EU. Od roku 1990 je v Polsku gmina základní územně správní jednotka. Druh obce stanovuje její status. Gmina může být vesnická, městsko-vesnická nebo městská. Obec si může vytvářet pomocné podřízené jednotky starostenství (so³ectwo), čtvrti (dzielnica), sídliště či osady (osiedle) aj. Mnohaleté kontakty a spolupráci se slovenskou Rakovou obohatil nový impuls.

16.12.2009


Zpět