Zpravodajství

Ples LSPT Ondřejnica

V sobotu 30. ledna se proskovická sokolovna naplnila folklorními tanečníky, zpěváky a soubory. Cimbálovky FOJT, ONDŘEJNICA a SOLÁÒ roztáčely do pozdních ranních hodin tancechtivé návštěvníky i v moderním rytmu. Nechyběla také veselá vystoupení v duchu recese a tombola. Televizní pracovníci z Brna na plese natáčeli záběry pro medailon.

4.2.2010


Zpět