Zpravodajství

FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA

Festival za účasti představitelů družebních obcí Raková-Slovensko a Lipowa-Polsko zahájil starosta obce Ing. Dalibor Dvořák. V hledišti byli přítomni sourozenci Lýskovi, Doc.PhDr. Květuše Lepilová-Lýsková s bratrem, děti prof.Františka Lýska, ředitelka FPFL Mgr. Eliška Krejčíčková a zástupci festivalových obcí. Po zahájení vyhrávala všem souborům Ondřejnica, které vystoupily na podiu cimbálovka FOJT.

24.5.2010


Zpět