Zpravodajství

Pokračují úpravy koryta Ondřejnice

Na loukách se bagruje nové koryto řeky. Důvodem je nestabilita břehu pod cestou a pod č.p. 5. Zasypání starého koryta by mělo tento proces zatavit. Břehy řeky nad viaduktem jsou zpevòovány betonovými tvárnicemi.

26.10.2010


Zpět