Zpravodajství

Požehnání kříže

Novou dominantu obce tvoří šest metrů vysoký dřevěný kříž, vztyčený na nejvyšším bodě Delfínovy cesty. Prvotní myšlenka postavit boží muka nebo nejvýznamnější symbol křesanství, kříž, vzešla z hlavy současného studenta teologie Davida Tylečka. Ten svoji touhu vyjádřil před správcem naší farnosti. Myšlenka padla na úrodnou půdu a pomalu se začala rozvíjet. Po dvou letech příprav a usilovné práce se v nedělním odpoledni 17. dubna sešli kněží z farnosti a přátelé farního společenství k požehnání nového monumentu Staré Vsi. K průvodu, který vycházel od místního kostela, se cestou k Černému lesu přidávali další a další účastníci setkání. U samotného kříže se jich sešla necelá stovka. Žehnání kříže předcházela malá pobožnost a také poděkování všem, kdo přiložili ruku k dílu, aby se podařila záslužná věc. Nově upravené místo osázené dvěma lípami a umístěnou lavičkou nabízí všem kolemjdoucím v dnešní době tolik potřebné prostředí ke klidnému zastavení a rozjímání.

23.4.2011


Zpět