Zpravodajství

Nové rameno řeky Ondřejnice

Současný stav hloubení nového koryta řeky Ondřejnice na loukách pod kostelem. Snímky zároveò zachycují ujíždění svahu do starého koryta.

4.6.2011


Zpět