Zpravodajství

Slavnostní otevření zvukových průvodců

Chceme se lépe poznat! Poslední aktivita mikroprojektu Staré Vsi a Rakové "Chceme o sobě vědět víc" z programu přeshraniční spolupráce proběhla 15. 7. 2011 před budovou zámku, kde byl v průběhu června nainstalován samonapájecí zvukový průvodce typu DVG Totem (tzv. klikotoč). Návštěvníci mají možnost získat informace o zámku, jeho historii a využití v češtině i dalších 2 jazycích – němčině a agličtině. S funkcemi a možnostmi využití přístroje seznámili hosty z Rakové, starosty členů SMOPO a pracovníky OÚ reprezentanti zhotovitelské firmy. Následovala debata představitelů obcí o možnostech další spolupráce příhraničních regionů. Mikroprojekt je financován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. Druhý produkt zvukového průvodce DVG Park je instalován u silnice. Tento samostatně napájený informační panel umožòuje zorientovat se v mapě obce a získat velké množství informací o obci i jejím okolí, a to opět v češtině, němčině a angličtině. Projekt s názvem „Rozvoj cykloturistiky a propagace obce Stará Ves n. O." je spolufinancován v roce 2011 dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 365.400 Kč v programu „Podpora turistických oblastí v MSK ".

23.7.2011


Zpět