Zpravodajství

Cyklostezka do Brušperka

Nově zprovozněná cyklostezka začíná U Horního mlýna (restaurace U Ševčíka). Překračuje nově postavený protipovodòový násep vedle lávky U Jezu, míjí kamenný kříž na Hložankové louce a podél lesa vystupuje u dřevěného odpočivadla. Sjezdem okolo brušperské čističky po několika desítkách metrů končí. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodla s městem Brušperk, které je partnerem projektu ROP Moravskoslezsko a zažádala o dotaci z Regionální operačního programu, díky které bylo z převážné části financováno vybudování nové stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem v celkové délce 740 m. Kromě samotné stezky byla vybudována také odpočívka pro cyklisty o ploše 22,5 m2. Celkové výdaje na projekt byly vyčísleny na 3,4 mil. Kč, z toho téměř 3 mil. Kč představuje dotace z ROP Moravskoslezsko.

31.8.2011


Zpět