Zpravodajství

Realizace Ozelenění obce - okolí fary a hřbitov

Příznivé podzimní počasí přálo dokončení realizace projektu Ozelenění obce Staré Vsi v hodnotě 1,5 mil. Kč, spolufinancovaného dotačním titulem Operační program Životní prostředí 2007 - 2013 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Starší a mnohdy už velmi nebezpečné dřeviny nahradila nová výsadba, holé břehy Ondřejnice doplnil pás stromů, zkulturnění se dočkalo okolí kapličky na Dukli, Rynek i dosud hrůzostrašné zákoutí mezi poštou a školou. Před zámkem vyrostl "náhradník" schnoucí lípy. Na jaře by měla být obec zase o něco hezčí a pestřejší.

29.11.2011


Zpět