Zpravodajství

SoliDeo - Adventní koncert v kostele Sv. Jana Křtitele

Staré zpěvy a hra na nevšední dobové nástroje byly tématem adventního koncertu v pátek 3. prosince v kostele Sv.Jana Křtitele. Soubor SoliDeo svým vystoupením příjemně nadchl návštěvníky koncertu a trocha úsměvné recese, která jemně doprovázela celý program, byla oceněna souhlasným potleskem.

4.12.2011


Zpět