Zpravodajství

Šmoulí karneval s Hopsalínem

V sobotu 21. ledna odpoledne navštívil Hopsalín se svou partou dětský maškarní karneval. Ve staroveské hale TJ bylo veselo. Hry, zpívání a tanečky, kterých se aktívně účastnily maminky, tatínkové ale i babičky a dědové. Odměnou pro děti byly sladké dobroty.

23.1.2012


Zpět