Zpravodajství

Jarní večírek s MDŽ

V úterý 27. března se v odpoledních hodinách konal Jarní večírek spojemý s MDŽ. Součástí programu bylo nejen příjemné posezení u živé hudby a občerstvení, ale také vystoupení dětí z Mateřské školy a Základní školy Stará Ves n.O.. Staroveskou hasičárnou zněly písně a tance dětí z oddělení Sluníček, poté přednes a zpěv žáků devátého ročníku.

31.3.2012


Zpět