Zpravodajství

STAROVESKÉ OBECNÍ SLAVNOSTI - "Jízda kole obila"

Po skončení hlavní části programu Obecních slavnosti před zámkem se vydala vrchnost za doprovodu koòských spřežení a jezdců na koních k obhlídce veškerých hranic staroveských.

7.6.2012


Zpět