Zpravodajství

Hasiči postavili májku a upálili čarodějnici

Poslední dubnový den se navečer před hasičárnou sešla společnost, která každoročně zachovává tradiční zvyk, stavění máje. Děti s rodiči, staří, mladí i přespolní na kolech. A hasiči opět připravili a nazdobili májku, kterou společně na obecním dvorku vstyčili. Došlo i na upálení čarodějnice na připravené hranici. Potom se už jen opékaly párky, po dusném dnu svlažovala hrdla nošovickým, hořkým pivem a zimomřiví přidávali něco na zahřáti. Pouštělo se country a domů se odcházelo nad ránem.

2.5.2013


Zpět