Zpravodajství

Mezinárodní kolo Olympiády mladých chovatelů Praha 2013

Letošní ročník se konal v našem hlavním městě předposlední týden prázdnin (21. - 25. srpna), za účasti nejen slovenských, ale i polských mladých chovatelů. Program byl opravdu velkolepý! Absolvovali jsme prohlídku místností Senátu PČR a slavnostní zahájení v rytířském sále, pod patronátem místopředsedy Z. Škromacha a účasti místopředsedkyně A. Gajdůškové. V následujících dvou dnech mladí chovatelé střídavě soutěžili a prohlíželi si areál Vysoké školy zemědělské v Praze Suchdol, kde jsme byli také ubytováni. Navštívili jsme několik kateder. Například katedru mikrobiologie, genetiky, cvičné pole a stáje hospodářských zvířat. Dokonce se někteří soutěžící dostali na pitevnu! V odpoledních hodinách jsme šli na nedalekou jízdárnu, kde jsme měli možnost vyslechnout velmi zajímavý výklad místní paní vedoucí a obdivovat šampiónku - bílou klisnu Sixteen, která sice loòský ročník Velké pardubické nedoběhla, ale je považována stále za velký fenomén! V sobotu nás chovatele potěšila návštěva Pražské ZOO, kdy za krásného počasí jsme prošli skoro celý areál. Samozřejmě nesmělo chybět mačkání se v historickém centru Prahy na Karlově mostě, Staroměstském a Václavském náměstí. Ve večerních hodinách jsme v aule Vysoké zemědělské školy slavnostně ukončili letošní 45.ročník této soutěže. Výsledky: Starší věková kategorie: Tereza Daòová - 3. místo (odbornost akvaristika) Lenka Lasoòová - 3. místo (odbornost pes) Eva Santariusová - 11. místo (odbornost králíci) Mladší věková kategorie: Barbora Polášková - 2. místo (odbornost kožešinová zvířata) Aneta Bajgerová - 4. místo (odbornost králíci) Eliška Pudová - 5. místo (odbornost kočky) Celkově jsme se umístili na 14. místě.

7.9.2013


Zpět