Zpravodajství

Rozsvícení vánočního stromu

Na pátek 29. listopadu pozvala kulturní komise OÚ občany k tradiční slavnosti rozsvícení vánočního stromu. Vánoční světlo z kostela sv.Jana Křtitele přinesly děti s panem farářem s vánočními zpěvy vystoupily děti MŠ,ZŠ a souboru Ondřejnica. Nakonec pan starosta s nejmenšími dětmi rozsvítil vánoční strom před zámkem.

2.12.2013


Zpět