Zpravodajství

Výroční schůze klubu důchodců

Ve středu 15. ledna hodnotil Klub důchodců v hasičárně svou činnost v roce 2013. Na schůzi pozvali starostu Ing. Dalibora Dvořáka a místostarostu Mgr. Jaromíra Chvostka. Hodnocení činnosti v roce bylo vesměs pozitívní. Akcí, mezi které patřily společné návštěvy divadelních představení, turistické zájezdy, výšlapy do okolí obce, schůzky k významným kalendářním dnům, škvařeni vaječiny, martinská, silvestrovská, šmigrustová zábava, pochování basy a další jsou už tradiční. Na každé schůzce klubu, které jsou vždy ve středu v měsíci se blahopřeje jubilantům s kytičkou. Užitečné přednášky odborníků zdravotnictví, cestovatelů, promítnutí zajímavých videi a další, doplòují bohatý výčet činnosti. A co teprve domácí kuchyně a zákusky význačných staroveských kuchařek. Proč Vy, dříve narození ale i Vy akorát, nás členy nepříjdete doplnit, se řešilo také. Několik míst v hasičárně se vždy pro nové členy najde. Neváhejte, bude se všem v klubu líbit.

18.1.2014


Zpět