Zpravodajství

Setkání komisí při Obecním úřadu

Ve čtvrtek 13. února se setkali v malém sále místní TJ všichni členové komisí, pracující při Obecním úřadu. Jejich práci v uplynulém roce zhodnotil starosta Ing. Dalibor Dvořák. Podle něj mají komise hlavní podíl na kulturní, společenské a občanské aktivitě a její propagaci. Popřál v závěru všem jejím členům další úspěšný, pracovní rok.

18.2.2014


Zpět