Zpravodajství

Výroční členská schůze zahrádkářů

V sobotu 15. března hodnotili naši zahrádkáři výsledky hospodaření uplynulého roku a nastínili úkoly v roce letošním. Byl zvolen nový předseda, kterým se stal Ing. Pelíšek. Spolek se kytičkou a poděkováním rozloučil s některými dosavadními funkcionáři, byli přivítání také noví členové spolku, většinou z řad dříve narozených. Patří mezi ně i náš starosta. V diskusi zaznělo několik zdravic ze sousedních vesnic, vystoupil rovněž zástupce z družební slovenské obce Rakova.

20.3.2014


Zpět