Zpravodajství

Prvòáčci ve škole

V pondělí 1. září začal nový školní rok 2014-2015 a do školy s rodiči přišli poprvé žáci 1. třídy. Prvòáčky přivítala zástupkyně ředitele školy Mgr. Yvetta Kunzová, ředitel školy Mgr.Pavel Plečka, starosta obce Ing.Dalibor Dvořák a farář v obci Mgr. Kamil Strak. Na žáky 1. třídy se těšila i jejich třídní učitelka Mgr. Zdeòka Chvostková. Každého prvòáčka zvl᚝ ve škole přivítali a předali kytičku.

4.9.2014


Zpět