Zpravodajství

Setkání komisí Obecního úřadu

V pátek 27. února se v malém sále TJ Stará Ves setkali členové komisí Obecního úřadu obce, aby zhodnotili svoji aktivitu v roce 2014. Starosta Ing. Dalibor Dvořák a místostarosta Mgr. Jaromír Chvostek všem členům komisí poděkovali za jejich práci a hovořili o úkolech, které čekají obec v roce 2015. O práci komisí hovořili i jejich předsedové. Za kulturní komisi Marcela Tylečková, životního prostředí Slavoj Palička, stavební Ing. Radislav Folta, občanské záležitosti Karla Lyčková a k práci Osadního výboru v Košatce Milan Korpas. Vzájemnou diskusi mezi členy zpestřilo promítnutí videí a snímků z různých akcí v obci.

28.2.2015


Zpět