Zpravodajství

Stará Ves nad Ondřejnicí a Interreg III A

Naše obec se od roku 2006 aktivně zapojila do iniciativy Evropských společenství Evropské komise pro členské země Evropské unie, projektu Interreg III A. Jeho cílem bylo prohloubit přeshraniční spolupráci mezi slovenskou obcí Raková a českou obcí Stará Ves nad Ondřejnicí, i když vzájemné kontakty byly navázány mnohem dříve. Na příklad mezi zahradkáři a chovateli. Ke konkrétní podobě spolupráce na oficiální úrovni však došlo v březnu 2006. A postupně se v průběhu roku sešli zastupitelé obou obcí, zahradkáři na společných výstavách, hasiči při výročních oslavách a soutěžích v požárním útoku, děti, učitelé škol i sportovci v rámci sportovních a turistických aktivit. Byl uspořádán i Adventní koncert obou škol, který byl hodnocen jako jedna z nejvydařenějších akcí. V pátek 16.3.2006 obě obce tento projekt v Rakové vyhodnotily. Kladně a zároveò zazněly plány do budoucna. O nich budeme na obecních webových stránkách informovat.

19.3.2007


Zpět