Zpravodajství

Irena Fuchsová, povídání o divadle

Když nás v loòském roce navštívila spisovatelka Irena Fuchsová, mnozí litovali, že se besedy s ní nemohli zúčastnit. Proto jsme v letošním roce přijali nabídku paní Ireny a znovu jsme připravili v pátek 22. července další společné setkání ve staroveském zámku. Tentokrát nevyprávěla jen o své literární činnosti, ale povídala především o své druhé lásce, divadle. Mnozí z účastníků besedy ztratili ostych a rozpovídali se o svých zážitcích. A tak setkání proběhlo opravdu ve velmi milém a srdečném ovzduší.

31.7.2016


Zpět