Zpravodajství

„Černá ruka“ mezi námi

V sobotu 5. 11. si někteří z našich občanů nadšeně zasadili svůj stromek ve stromořadí u polní cesty při odbočce na Medenici – viz fotogalerie na webu obce z 8. 11. 2016. Bohužel hned do dvou dnů od zasazení stromků jakási „černá ruka“ odcizila 9 stromků, zasazených rodinami, dětmi z Kondora, zahrádkáři a zastupiteli obce. Mrzí nás, že „černé ruce“ nevadí, že naši občané chtějí vlastní ruku přiložit ke zkrášlení a ozelenění naší obce a že naši společnou práci nevídaným, bezprecedentním způsobem zmaří. Věříme jen, že „černá ruka“, která ukradla majetek všech našich občanů, alespoò tyto obecní stromky nezničila, ale vysázela a že budou sloužit svému účelu i nadále, i když ne v obecním stromořadí a ku prospěchu všech. Na Policii ČR jsme podali trestní oznámení na krádež obecního majetku a žádáme i naše občany, aby si všímali, zda někde neobjeví nově zasazené obecní stromky. Případné podezření nahlaste, prosím, na Policii ČR.

21.11.2016


Zpět