Zpravodajství

NAD STAROVESKÝM KALENDÁŘEM

Takový byl název besedy, kterou připravila Kulturní komise s Klubem důchodců na 15. března, která seznámila občany s tvorbou kalendáře na rok 2017. Ten mimo jiné obsahoval historické snímky z obce Staré Vsi a Košatky s popisky a současnou podobu místa. Tvůrce kalendáře RNDr. Michal Janošek, Ph.D. v úvodu uvedl důvody, proč kalendář vznikl, s odkazem na rok 2017, který je v naší obci jubilejním, 750. výročím od jejího založení. U každého snímku, který byl promítán na velkoplošnou obrazovku vznikala diskuse mezi přítomnými, která upřesnila a rozšířila další podrobnosti k místu a osobám. Mezi diskutéry se postupně upřesnily i tyto osobní pohledy a informace. Beseda sklidila velký potlesk.

17.3.2017


Zpět