Zpravodajství

Obecní slavnosti - vystoupení U horního mlýna.

Staroveská šlechta dorazila na své vizitaci také k Hornímu mlýnu. I zde na louce před šenkem pronesla vrchnost svá přikázání a vyzvala lid poddaný k pokoře, bohabojnosti a pracovitosti.

29.5.2007


Zpět