Zpravodajství

Historický spolek - seminář 31.10.2018

Další ze seminářů Historického spolku v hasičárně dne 31.10.2018 měl bohatý program. V úvodu byla hodnocena jeho dosavadní činnost a co se připravuje do konce roku. Následovalo seznámení s technikou a možnostmi hledání v terénu. Seznámili jsme se s detektorem kovů, " minohledačkou ". Co se našlo, z čehož bylo nejvíce starého železa a šrotu, ale také zajímavosti, jako staré střelivo, historické žehličky, hřebíky a další. Také mince. Pozornost zaujal výklad určování starých mincí na ilustračním příkladu starého tolaru z roku 1780. Závěr byl zaměřen na určování míst se zaniklými obchody (konzumy), hospodami, a dalšími historickými, dnes třeba zaniklými objekty. Kdo má zájem o historii obce, jsou připravovány různé besedy, na př. s pracovníky a restaurátory interiéru a exteriéru našeho zámku, prohlídky s výklady o bývalých objektech, určování osob a míst ze starých fotografií a další. Přijďte mezi nás. O schůzkách se informuje na Facebooku obce, obecních webových stránkách a přímo z Obecního úřadu.

1.11.2018


Zpět