Zpravodajství

S Markem Šimíčkem na Bajkal.

V pátek 7. prosince jsme se setkali v malém sále haly TJ s cestovatelem Markem Šimíčkem. Prostřednictvím našeho hosta jsme se vydali až na daleký Bajkal. Líčení zajímavých zážitků z drsného prostředí této oblasti bylo doprovázeno desítkami nádherných fotografií. Účastníci besedy se tak seznámili se samotnou přípravou cesty, balením bagáže, cestováním Transsibiřskou i Bajkalskou magistrálou, někdy krutou, ale přesto krásnou přírodou, samotným zdoláním zamrzlého Bajkalského jezera z části pěšky, z části na bruslích i autem, se vstřícností a životními podmínkami tamních obyvatel až po samotný závěr cesty a návrat domů. Beseda, ač byla plánována na dobu dvou hodin, se nakonec protáhla na téměř čtyři hodiny. Protože cestování není jedinou aktivitou pana Šimíčka, je možné, že se s ním ve Staré Vsi ještě setkáme při některé z jeho dalších besed.

10.12.2018


Zpět